.NET için İkili Program Yetkilendirmesi API İstemci Kitaplığı

Binary Authorization API: Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos Kümeleri ve Cloud Run'a dağıtılan görüntüler için politikaya dayalı dağıtım doğrulaması ve denetimi sağlayan İkili Program Yetkilendirmesinin yönetim arayüzü.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Binary Authorization API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1.