Biblioteka klienta interfejsu Binary Authorization API dla .NET

Binary Authorization API: interfejs zarządzania autoryzacją plików binarnych – usługą, która umożliwia sprawdzanie i kontrolowanie wdrożenia na podstawie zasad w przypadku obrazów wdrożonych w Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos i Cloud Run.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Binary Authorization API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1.