Biblioteka klienta Cloud Billing Budget API dla .NET

Cloud Billing Budget API: interfejs Cloud Billing Budget API przechowuje budżety budżetów rozliczeń usługi Google Cloud, które definiują plan budżetu oraz reguły do wykonywania w trakcie śledzenia wydatków w ramach tego planu.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Cloud Billing Budget API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.CloudBillingBudget.v1beta1.