.NET için Cloud Bigtable Admin API İstemci Kitaplığı

Cloud Bigtable Admin API: Cloud Bigtable tablolarınızı ve örneklerinizi yönetin.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Cloud Bigtable Admin API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BigtableAdmin.v2.