Biblioteka klienta interfejsu BigQuery Rezerwacja API dla .NET

BigQuery Rezerwacja API: usługa do modyfikowania rezerwacji ze stałą opłatą BigQuery.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu BigQuery Rezerwacja API i biblioteki klienta interfejsu API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.BigQueryReservation.v1.