.NET için BigQuery Data Transfer API İstemci Kitaplığı

BigQuery Data Transfer API: Düzenli olarak sorgu planlayın veya SaaS uygulamalarından Google BigQuery'ye harici veri aktarın.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak BigQuery Data Transfer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BigQueryDataTransfer.v1.