.NET için BigQuery Connection API İstemci Kitaplığı

BigQuery Connection API: Kullanıcıların harici veri kaynaklarına olan BigQuery bağlantılarını yönetmesine olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak BigQuery Connection API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.BigQueryConnectionService.v1beta1.