Biblioteka klienta interfejsu BigQuery API dla .NET

Chociaż ta biblioteka jest nadal obsługiwana, zalecamy wypróbowanie nowszej biblioteki klienta Cloud dla BigQuery, zwłaszcza w przypadku nowych projektów. Szczegółowe informacje o instalacji i wykorzystaniu znajdziesz w artykule o bibliotekach BigQuery.

BigQuery API: platforma danych, która umożliwia klientom tworzenie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi i wykonywanie na nich zapytań.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu BigQuery API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Bigquery.v2.