.NET için Bare Metal Çözümü API İstemci Kitaplığı

Bare Metal Çözümü API'si: Bare Metal Çözümü, özel iş yüklerini Google Cloud'da düşük gecikmeyle çalıştıracak donanım sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Bare Metal Solution API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Baremetalsolution.v2.