.NET için Bare Metal Çözümü API İstemci Kitaplığı

Bare Metal Çözümü API'si: Google Cloud veri merkezinin yakınındaki bölgesel bir uzantıda yüklü Bare Metal Çözümü donanımlarını yönetmenizi sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Bare Metal Solution API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Baremetalsolution.v1alpha1.