Biblioteka klienta API usługi Bare Metal dla domeny .NET

Interfejs Bare Metal

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Bare Metal przy użyciu interfejsu API klienta Google API dla biblioteki .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Baremetonlylution.v1alpha1.