Biblioteka klienta interfejsu Bare Metal Solution API dla .NET

Interfejs Bare Metal API: umożliwia zarządzanie sprzętem usługi Bare Metal zainstalowanym w rozszerzeniu regionalnym znajdującym się w pobliżu centrum danych Google Cloud.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu API usługi Bare Metal za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Baremetalsolution.v1alpha1.