Biblioteka klienta interfejsu Bare Metal Solution API dla .NET

Interfejs API usługi Bare Metal: usługa Bare Metal zapewnia sprzęt do uruchamiania specjalistycznych zadań w Google Cloud z krótkim czasem oczekiwania.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Bare Metal Solution API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.Baremetalsolution.v1.