.NET için Authorized Buyers Pazar Yeri API İstemci Kitaplığı

Authorized Buyers Marketplace API: Authorized Buyers Pazar Yeri API'si, alıcıların programatik olarak envanteri keşfetmesine, teklif teklif etmesine, almasına ve yayıncılarla anlaşmalar için pazarlık yapmasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Authorized Buyers Marketplace API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere göz atın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AuthorizedBuyersMarketplace.v1.