Biblioteka klienta interfejsu Authorized Buyers Marketplace API dla platformy .NET

Authorized Buyers Marketplace API: pozwala kupującym automatycznie znajdować zasoby reklamowe, a także proponować i pobierać umowy z wydawcami oraz negocjować z nimi umowy.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Authorized Buyers Marketplace API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AuthorizedBuyersMarketplace.v1.