.NET için Assured Workloads API İstemci Kitaplığı

Assured Workloads API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Assured Workloads API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Assuredworkloads.v1.