.NET için Area120 Tables API İstemci Kitaplığı

Area120 Tables API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Area120 Tables API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Area120Tables.v1alpha1.