.NET için App Engine Admin API İstemci Kitaplığı

App Engine Admin API: Geliştiricilerin App Engine uygulamalarının temel hazırlığını yapar ve yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak App Engine Admin API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Appengine.v1beta.