.NET için API Keys API İstemci Kitaplığı

API Keys API: Geliştirici projeleriyle ilişkilendirilmiş API anahtarlarını yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak API Keys API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ApiKeysService.v2.