.NET için Apigee Registry API İstemci Kitaplığı

Apigee Registry API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Apigee Registry API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.ApigeeRegistry.v1.