.NET için API Gateway API İstemci Kitaplığı

API Gateway API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak API Gateway API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Apigateway.v1beta.