.NET için Google Play Android Developer API İstemci Kitaplığı

Google Play Android Developer API: Android uygulaması geliştiricilerinin Google Play hesaplarına erişmelerini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play Android Developer API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AndroidPublisher.v3.