.NET için Android Management API İstemci Kitaplığı

Android Management API: Android Management API, Android cihazların ve uygulamaların uzaktan kurumsal yönetimini sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Android Management API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AndroidManagement.v1.