Biblioteka klienta interfejsu Android Management API dla .NET

Android Management API: umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami z Androidem w firmie.

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Android Management API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AndroidManagement.v1.