.NET için Google Play EMM API İstemci Kitaplığı

Google Play EMM API: Uygulamaların Android Enterprise cihazlara dağıtımını yönetir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Play EMM API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AndroidEnterprise.v1.