.NET için Android Cihaz Temel Hazırlık İş Ortağı API'si İstemci Kitaplığı

Android Cihaz Temel Hazırlık İş Ortağı API'si: Cihaz bayileri, müşteriler ve EMM'ler için Android el değmeden kayıt sürecini otomatikleştirir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Android Cihaz Temel Hazırlık İş Ortağı API'sini kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AndroidProvisioningPartner.v1.