.NET için Analytics Reporting API İstemci Kitaplığı

Analytics Reporting API: Analytics rapor verilerine erişir.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Analytics Reporting API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AnalyticsReporting.v4.