Biblioteka klienta interfejsu Analytics Reporting API dla języka .NET

Analytics Reporting API: uzyskuje dostęp do danych raportów Analytics.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Analytics Reporting API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AnalyticsReporting.v4.