.NET için Google Analytics Data API İstemci Kitaplığı

Google Analytics Data API: Google Analytics'teki rapor verilerine erişir.

Bu sayfa, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Analytics Data API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AnalyticsData.v1beta.