.NET için Google Analytics Admin API İstemci Kitaplığı

Google Analytics Admin API:

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Analytics Admin API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.GoogleAnalyticsAdmin.v1alpha.