Biblioteka klienta interfejsu Google Analytics Admin API dla języka .NET

Interfejs Google Analytics Admin API:

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Analytics Admin API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji zawiera dokumentacja:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.GoogleAnalyticsAdmin.v1alpha.