.NET için Google Analytics API İstemci Kitaplığı

Google Analytics API: Analytics API, Analytics yapılandırmasına ve rapor verilerine erişim sağlar.

Bu sayfa, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Google Analytics API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Analytics.v3.