Biblioteka klienta interfejsu Google Workspace Alert Center API dla .NET

Google Workspace Alert Center API: pozwala zarządzać alertami o problemach mających wpływ na Twoją domenę.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Workspace Alert Center API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AlertCenter.v1beta1.