Biblioteka klienta interfejsu Google Workspace Alert Center API dla .NET

Google Workspace Alert Center API: zarządzanie alertami dotyczącymi problemów z domeną.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Google Workspace Alert Center API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AlertCenter.v1beta1.