.NET için AdMob API İstemci Kitaplığı

AdMob API: AdMob API, yayıncıların AdMob hesaplarıyla ilgili bilgileri programatik olarak almasına olanak tanır.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak AdMob API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgeleri inceleyin:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AdMob.v1.