.NET için Yönetici SDK'sı API İstemci Kitaplığı

Admin SDK API: Yönetici SDK'sı, kurumsal alanların yöneticilerinin kullanıcı ve gruplar gibi kaynakları görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır. Ayrıca alanın denetim ve kullanım raporlarını da sağlar.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Admin SDK API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.