Biblioteka klienta interfejsu Ad Experience Report API dla .NET

Ad Experience Report API: wyświetla dane z raportu na temat widoczności reklam i uzyskuje listę witryn, które zawierają znaczną liczbę irytujących reklam.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Ad Experience Report API i używać biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AdExperienceReport.v1.