Biblioteka klienta interfejsu Ad Exchange Buyer API II dla .NET

Ad Exchange Buyer API II: daje dostęp do najnowszych funkcji zarządzania kontami Authorized Buyers, konfiguracjami określania stawek w czasie rzeczywistym i danymi aukcji oraz transakcjami automatycznymi na Rynku.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Ad Exchange Buyer API II i biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AdExchangeBuyerII.v2beta1.