.NET için Bağlam Erişim Yöneticisi API İstemci Kitaplığı

Access Context Manager API: GCP hizmetlerine gönderilen istekler için özellik tabanlı erişim denetimi ayarlamaya yönelik bir API.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Access Context Manager API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AccessContextManager.v1beta.