Biblioteka klienta interfejsu API Menedżera kontekstu dostępu dla języka .NET

Access Context Manager API: interfejs API służący do ustawiania opartej na atrybutach kontroli dostępu do żądań do usług GCP.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Access Context Manager API i biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AccessContextManager.v1.