.NET için Access Approval API İstemci Kitaplığı

Access Approval API: Google personelinin verilere erişimini kontrol eden bir API.

Bu sayfada, .NET için Google API İstemci Kitaplığı'nı kullanarak Access Approval API'yi kullanmaya başlama hakkında bilgiler yer alır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:

Kitaplığı indirme

NuGet paketini yükleyin: Google.Apis.AccessApproval.v1.