Biblioteka klienta interfejsu Abusive Experience Report API dla .NET

Abusive Experience Report API: wyświetla dane raportu na temat elementów wprowadzających w błąd i wyświetla listę witryn, w których występuje znaczna liczba elementów wprowadzających w błąd.

Ta strona zawiera informacje o tym, jak zacząć korzystać z interfejsu Abusive Experience Report API przy użyciu biblioteki klienta interfejsów API Google dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w tej dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.AbusiveExperienceReport.v1.