با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

شروع به استفاده از AdMob API کنید.

اصول اولیه را بیاموزید. یک آموزش را دنبال کنید تا سریع راه بیفتید.
کتابخانه های مشتری یکپارچه سازی زبان بهتر، امنیت بهبود یافته و پشتیبانی برای برقراری تماس هایی که نیاز به مجوز کاربر دارند را ارائه می دهند.
اسناد مرجع را مرور کنید.