Instalowanie bibliotek klienta

Często najłatwiejszym sposobem korzystania z interfejsu API jest obejrzenie przykładowego kodu. Na tej stronie znajdziesz linki do przykładów i przydatne sposoby dostępu do interfejsu AdMob API.

Jednak zamiast ręcznie tworzyć żądania HTTP i analizować odpowiedzi, możesz użyć bibliotek klienta interfejsów API Google. Biblioteki klienta zapewniają lepszą integrację językową, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika.

W tabelach poniżej pierwsza kolumna przedstawia etap tworzenia biblioteki. Pamiętaj, że niektóre z nich są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Druga kolumna zawiera linki do strony głównej każdej biblioteki.

Zestaw starszych bibliotek obejmuje:

Biblioteka klienta Dokumentacja Wszystkie przykłady biblioteki klienta
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Java https://developers.google.com/api-client-library/java/ Przykłady w języku Java
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka JavaScript Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka JavaScript
Biblioteka klienta interfejsów API Google dla języka Objective-C dla REST https://github.com/google/google-api-objectivec-client-for-rest
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka PHP () Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka PHP Próbki PHP
Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Python Biblioteka klienta interfejsów API Google do języka Python Próbki Pythona