Instalowanie bibliotek klienta

Często najlepszym sposobem na nauczenie się korzystania z interfejsu API jest spojrzenie na przykładowy kod. Na tej stronie znajdziesz linki do przykładów i wiele wygodnych sposobów dostępu do interfejsu AdMob API.

Zamiast jednak ręcznie tworzyć żądania HTTP i analizować odpowiedzi, możesz użyć bibliotek klienta interfejsów API Google. Biblioteki klienta zapewniają lepszą integrację językową, większe bezpieczeństwo i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika.

W tabelach poniżej pierwsza kolumna pokazuje wszystkie etapy tworzenia biblioteki. Pamiętaj, że na razie niektóre są jeszcze na wczesnym etapie. W drugiej kolumnie znajduje się link do strony głównej każdej biblioteki.

Do zestawu bibliotek dla dorosłych należą:

Biblioteka klienta Dokumentacja Wszystkie przykłady z biblioteki klienta
Biblioteka klienta Google API dla języka Java https://developers.google.com/api-client-library/java/ Przykłady kodu Java
Biblioteka klienta Google API dla JavaScript Biblioteka klienta Google API dla JavaScriptu
Biblioteka klienta Google API dla Objective-C dla REST https://github.com/google/google-api-objectivec-client-for-rest
Biblioteka klienta Google API dla PHP (beta) Biblioteka klienta Google API dla PHP Przykłady PHP
Biblioteka klienta Google API dla Pythona Biblioteka klienta Google API dla Pythona Python