Przesyłanie pliku danych

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Po hostowaniu pliku danych skontaktuj się z osobą kontaktową ds. działań medialnych, aby rozpocząć proces sprawdzania.

Testy ręczne

Przed udostępnieniem treści na platformach Google zespół Media Actions sprawdza jakość precyzyjnych linków w pliku danych. Zdecydowanie zalecamy ręczne przetestowanie niektórych precyzyjnych linków. W ten sposób upewnisz się, jak przebiega odtwarzanie na danej platformie.

Prześlij do sprawdzenia

Aby poprosić o sprawdzenie kanału, prześlij do zespołu ds. mediów te elementy:

 • Lista kontrolna jakości: dodaj do listy listę kontrolną jakości ze wszystkimi zweryfikowanymi elementami.
 • Lokalizacja hosta: adres URL pliku danych.
 • Uwierzytelnianie hosta: dołącz dane uwierzytelniające, aby w razie potrzeby umożliwić Google pobranie pliku danych z hosta.
 • 200 najlepszych elementów (tylko słuchaj działania): arkusz kalkulacyjny zawierający 200 najczęstszych elementów. W ramach testów sprawdzamy dostępność i poprawność 200 wybranych przez Ciebie elementów.
  • Dodaj 200 najczęstszych elementów na każdy podany typ elementu.
   • Na przykład 200 elementów dla MusicGroup, 200 elementów dla MusicAlbum itd.
  • Lista musi zawierać te właściwości: @id, url i name.
 • Konto testowe: konto, na którym zespół Media Actions ma dostęp do precyzyjnych linków w Twojej aplikacji lub na platformie na potrzeby testów. Jeśli Twój kanał zawiera elementy na wielu platformach, prześlij konto testowe na każdą z nich.
 • Obraz ikony (wymagany w przypadku wszystkich integracji): pliki graficzne, które zawierają ikonę marki. Google przypisuje precyzyjne linki do Twoich treści do ikony marki.

  • Dodaj 5 ikon, w każdej z tych rozmiarów: 16 x 16, 20 x 20, 40 x 40, 44 x 44 i 112 x 112 pikseli.
  • Ikona marki musi spełniać te wymagania:

   • Rozmiar pliku wszystkich ikon z wyjątkiem 112 x 112 pikseli nie może być większy niż 1 KB.
   • Rozmiar pliku ikony 112 x 112 pikseli nie może przekraczać 3 KB.
   • Format pliku PNG.
   • Tło przezroczyste.
   • Okrągły.
   • Upewnij się, że obrazy nie są zniekształcone i nie mają zniekształconych pikseli.

   Rysunek 1. Ikony akcji multimedialnych w wyszukiwarce Google.

 • Obraz ikony (dodatkowe wymaganie dotyczące integracji Google TV): pliki graficzne, które zawierają ikonę marki. Ta ikona będzie widoczna u góry przewodnika po programach, na przyciskach odtwarzania filmu i w ustawieniach Google TV.

  • Prześlij 3 ikony spełniające te wymagania:
   • 1 kwadratowa ikona. (rozdzielczość 512 x 512 pikseli, współczynnik proporcji 1:1)
   • Jedna biała ikona logotypu. (dostępna najwyższa rozdzielczość, brak preferencji dla współczynnika proporcji)
   • Jedna kolorowa ikona logotypu. (dostępna najwyższa rozdzielczość, brak preferencji dla współczynnika proporcji)
  • Wszystkie ikony marki muszą być w formacie pliku PNG.
  • Upewnij się, że obrazy nie są zniekształcone i nie mają zniekształconych pikseli.
  Interfejs telewizyjny z informacją o użyciu ikony marki
  Interfejs telewizyjny pokazujący korzystanie z kwadratowej ikony

  { { }