قابلیت YouTube را به برنامه خود اضافه کنید

با YouTube Data API، می‌توانید انواع ویژگی‌های YouTube را به برنامه خود اضافه کنید. از API برای آپلود ویدیوها، مدیریت فهرست‌های پخش و اشتراک‌ها، به‌روزرسانی تنظیمات کانال و موارد دیگر استفاده کنید.

از API برای جستجوی ویدیوهای منطبق با عبارات جستجوی خاص، موضوعات، مکان‌ها، تاریخ انتشار و موارد دیگر استفاده کنید. روش APIs search.list همچنین از جستجوی لیست‌های پخش و کانال‌ها پشتیبانی می‌کند.

منابع دیگر، منابع دیگر

APIs Explorer به شما امکان می دهد درخواست های غیرمجاز و مجاز را آزمایش کنید. ماشین حساب سهمیه نشان می دهد که چگونه درخواست های مختلف بر استفاده از سهمیه شما تأثیر می گذارد.
از نمونه کدهای ما برای شروع پرش پروژه خود استفاده کنید. نمونه‌ها برای Apps Script، Go، Java، JavaScript، .NET، PHP، Python و Ruby در دسترس هستند.