บริการ API ของ YouTube - หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์

API ของ YouTube ช่วยให้คุณรวมฟังก์ชันการทํางานของ YouTube ลงในแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ได้ หน้านี้แสดงไอคอนและโลโก้ที่คุณได้รับอนุญาตให้เพิ่มการแสดงแบรนด์หรือการระบุแหล่งที่มาของโลโก้ YouTube ลงในแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือสื่อทางการตลาดของคุณ รวมถึงอธิบายกฎและข้อกําหนดในการใช้โลโก้ YouTube

คุณไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติพิเศษในการใช้ API ของ YouTube หรือเพื่อโปรโมตฟังก์ชันการทํางานของ API ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม โลโก้ YouTube ที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันต้องลิงก์กลับไปยังเนื้อหา YouTube หรือกับคอมโพเนนต์ของ YouTube ของแอปพลิเคชันนั้น ตัวอย่างเช่น โลโก้อาจลิงก์ไปยังพื้นที่ของแอปที่แสดงเนื้อหา YouTube (การติดตาม การอัปโหลด ฯลฯ) ของพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดวิดีโอไปยัง YouTube หรือหน้าในเว็บไซต์ YouTube เช่น หน้าแรกของ YouTube หรือหน้าช่อง

หลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube API รวมถึงข้อกําหนดและข้อมูลจําเพาะของ YouTube API ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามการพัฒนาและการใช้งานไคลเอ็นต์ API ของ YouTube หากคุณใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของ YouTube ที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ เราอาจขอให้คุณแก้ไขแอปหรือการใช้งานหรือหยุดการใช้โลโก้

โลโก้หรือการสร้างแบรนด์ใดบ้างที่ฉันใช้ได้

YouTube มีโลโก้ 3 ประเภท ได้แก่

พัฒนาด้วยโลโก้ YouTube

โลโก้ developed with YouTube ระบุว่าแอปพลิเคชันของคุณอาศัยการดูแลจัดการเนื้อหา YouTube หรือการผสานรวมกับ YouTube อย่างเต็มที่ คุณควรใช้โลโก้ developed with YouTube หากนําฟังก์ชันการทํางานของ YouTube ออกจากแอปพลิเคชันจะทําให้แอปพลิเคชันไม่ทํางานหรือเป็นประโยชน์

เช่น แอปที่แสดงตําแหน่งวิดีโอบนแผนที่และให้เส้นทางการขับขี่ไปยังสถานที่เหล่านั้นอาจใช้ Google Maps และ API ของ YouTube อย่างไรก็ตาม แอปดังกล่าวควรใช้โลโก้ developed with YouTube ต่อไปเนื่องจากไม่มีเนื้อหา YouTube แอปจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

โลโก้ YouTube

โลโก้ YouTube ระบุฟีเจอร์หรือคอมโพเนนต์ของแอปพลิเคชันที่เจาะจงซึ่งใช้เนื้อหา YouTube, อัปโหลดเนื้อหาไปยัง YouTube หรือผสานรวมกับ YouTube ด้วยวิธีอื่น คุณควรใช้โลโก้ YouTube หากแอปพลิเคชันของคุณยังคงเป็นประโยชน์หากคุณนําฟังก์ชันการทํางานของ YouTube ออก ตัวอย่างแอปที่ควรใช้โลโก้ YouTube มีดังนี้

 • เกมช่วยให้ผู้ใช้บันทึกการเล่นเกมบางส่วนแล้วอัปโหลดเป็นวิดีโอ YouTube ได้ แม้จะมีความสามารถในการอัปโหลดวิดีโอเกมเพลย์ แต่เกมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักจะยังคงจะยังคงอยู่
 • แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางจะแสดงตั๋วเครื่องบินและราคาโรงแรมสําหรับจุดหมายต่างๆ จากนั้นช่วยให้ผู้ใช้ดูรีวิวร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว รูปภาพ และวิดีโอ YouTube สําหรับจุดหมายที่เลือก แม้จะนําวิดีโอ YouTube ออกจากแอป แต่แอปก็ยังคงเป็นประโยชน์ตามฟีเจอร์อื่นๆ ของแอป

ควรใช้โลโก้ YouTube เวอร์ชันขาวดําเมื่อโลโก้แสดงเป็นรูปภาพลายน้ํา

ไอคอน YouTube

ไอคอน YouTube

ไอคอน YouTube แสดงการระบุแหล่งที่มาสําหรับเนื้อหา YouTube คุณควรใช้ไอคอน YouTube ในแผงไอคอนโซเชียลมีเดีย หรือหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงทั้งหมด

 • แอปพลิเคชันของคุณผสานรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาหลายแห่ง รวมถึง YouTube
 • เนื้อหาจากแหล่งที่มาต่างๆ มาจากการพิจารณาว่าคุณจําเป็นต้องแสดงการระบุแหล่งที่มาถัดจากองค์ประกอบเนื้อหาแต่ละรายการเพื่อระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาไว้อย่างชัดเจน
 • ข้อจํากัดของพื้นที่ทํางานทําให้ใช้โลโก้ YouTube หรือโลโก้ developed with YouTube ไม่ได้

การดาวน์โหลด

คุณดาวน์โหลดโลโก้ YouTube และไอคอน YouTube ได้จากเว็บไซต์แบรนด์ YouTube หน้าดังกล่าวยังมีการดาวน์โหลดไอคอน YouTube เวอร์ชันที่อาจนําไปใช้ในแผงลิงก์ไปยังเว็บไซต์โซเชียลมีเดียได้ด้วย ลิงก์สําหรับดาวน์โหลดโลโก้ developed with YouTube มีดังนี้

ก่อนดาวน์โหลดและใช้รูปภาพเหล่านี้ โปรดอ่านหลักเกณฑ์การใช้โลโก้ YouTube และข้อกําหนดสีบนเว็บไซต์แบรนด์ YouTube

ขนาดและการวางโลโก้

คุณควรแสดงโลโก้การสร้างแบรนด์ที่เหมาะสมในหน้าใดก็ได้ที่ YouTube API ปรากฏ โลโก้ควรปรากฏอยู่ถัดจากตําแหน่งที่มีการใช้งาน API ในหน้าเว็บ โลโก้ที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันต้องคลิกได้และต้องลิงก์กลับไปยังเนื้อหา YouTube หรือกับคอมโพเนนต์ของ YouTube ของแอปพลิเคชันนั้น

 • คุณสามารถปรับขนาดโลโก้การสร้างแบรนด์ให้เป็นขนาดที่เหมาะสมสําหรับแอปพลิเคชันได้
 • โลโก้ YouTube หรือไอคอน YouTube ที่คุณแสดงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขนาดขั้นต่ําที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แบรนด์ YouTube

ข้อกำหนด

คุณต้องไม่ใช้ชื่อ YouTube หรืออักษรย่อ คําย่อ หรือรูปแบบต่างๆ ของคําว่า YouTube เช่น YT หรือ You-Tube ร่วมกับชื่อโดยรวมของแอปพลิเคชัน เช่น คุณไม่สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชัน "YouTube for Kids" หรือ "YouTube Education" ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจอ้างอิงข้อเท็จจริงที่ว่าแอปของคุณเป็นเพื่อ YouTube หรือทํางานร่วมกับ YouTube โดยระบุว่าเป็น "แอปที่ยอดเยี่ยมสําหรับ YouTube" หรือใช้ภาษาที่คล้ายกันอื่นๆ

ในทํานองเดียวกัน คุณต้องไม่ใช้รูปภาพการสร้างแบรนด์ของ YouTube ร่วมกับชื่อหรือคําอธิบายโดยรวมของแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพการสร้างแบรนด์ของ YouTube หรือนําออก กีดขวาง บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ในเครื่องหมายการค้าของ YouTube

กฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โลโก้เหล่านี้แสดงไว้ด้านล่างนี้

 • คุณต้องใช้โลโก้ที่แสดงอยู่ด้านบนเท่านั้น การใช้โลโก้เหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube API
 • อย่าแสดงเครื่องหมายการค้าของ YouTube ในเว็บไซต์หรือแอปที่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ YouTube
 • คุณแก้ไขสีของโลโก้ YouTube หรือไอคอน YouTube ไม่ได้ และควรแสดงรูปภาพเหล่านั้นบนพื้นหลังสีทึบเดี่ยวๆ ที่ช่วยส่งเสริมครีเอทีฟโฆษณาโดยรวมหรือรอบๆ
 • คุณสามารถเปลี่ยนสีโลโก้ developed with YouTube ได้ตราบใดที่โลโก้มีสีเดียว คุณยังเลือกพื้นหลังที่โลโก้ปรากฏได้ด้วย
 • ตรวจดูว่าสีโลโก้กับสีพื้นหลังมีความคมชัดเพียงพอเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ตรวจสอบว่าโลโก้มองเห็นได้ครบถ้วนและชัดเจน โดยต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ครอบคลุมบางส่วน
 • อย่าแสดงโลโก้เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดในหน้าเว็บ
 • อย่าใช้โลโก้ในลักษณะที่ (1) กล่าวเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสนับสนุน หรือองค์กรอื่นๆ (2) อาจตีความอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแนะนําว่าเนื้อหาบทบรรณาธิการนั้นเขียนโดย YouTube หรือ (3) แสดงว่าคุณนําเสนอมุมมองหรือความคิดเห็นของบุคลากรหรือ YouTube การใช้งานทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 • อย่าใช้เครื่องหมาย โลโก้ สโลแกน หรือการออกแบบที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ YouTube หรือเลียนแบบชุดการค้าของ YouTube ซึ่งรวมถึงรูปลักษณ์ของพร็อพเพอร์ตี้การออกแบบเว็บ YouTube, บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์บน YouTube, การผสมผสานสีที่โดดเด่น, การออกแบบกราฟิก, ไอคอนผลิตภัณฑ์ หรือรูปภาพที่เชื่อมโยงกับ YouTube
 • อย่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ YouTube เป็นชื่อโดเมนระดับที่ 2 หรือใส่เครื่องหมายการค้า YouTube ลงในชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ ฟีเจอร์ หรือบริษัทของคุณเอง ในทํานองเดียวกัน อย่าใส่เครื่องหมายการค้า YouTube ลงในเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของคุณเอง
 • ห้ามแสดงเครื่องหมายการค้าของ YouTube ในลักษณะที่ทําให้เข้าใจผิด ไม่เป็นธรรม หมิ่นประมาท ละเมิด กล่าวร้าย ดูถูก อนาจาร หรือไม่เหมาะสมแก่ YouTube
 • ห้ามแสดงเครื่องหมายการค้า YouTube ในเว็บไซต์หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ใดๆ ที่มีหรือแสดงเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ ส่งเสริมการพนัน ส่งเสริมความรุนแรง มีวาจาสร้างความเกลียดชัง เกี่ยวข้องกับการขายยาสูบหรือสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ หรืออาจไม่เหมาะสม
 • โลโก้ YouTube ที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันต้องลิงก์กลับไปยังเนื้อหา YouTube หรือไปยังคอมโพเนนต์ YouTube ของแอปพลิเคชันนั้น