Program testowania aktualizacji dla programistów

Możesz zgłosić się do Programu dla programistów Google Workspace, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do określonych funkcji. Funkcje w wersji dla programistów są już na wczesnym etapie rozwoju, więc są gotowe do wdrożenia. Ten program daje Ci możliwość kształtowania ostatnich etapów tworzenia funkcji dzięki opiniom użytkowników, uzyskanie pomocy przedpremierowej i przygotowanie integracji do publicznego użytku w dniu premiery.

Regularnie weryfikujemy nowe aplikacje, aby mieć pewność, że deweloperzy spełniają wymagania programu. Zatwierdzeni kandydaci otrzymają potwierdzenie i dodatkowe informacje o tym, jak zacząć tworzyć aplikacje.

Podgląd aktywnych deweloperów

Poniżej znajdziesz listę aktualnych funkcji w wersji testowej, w tym linki do dokumentacji oraz narzędzia do śledzenia problemów, za pomocą którego możesz proponować zmiany w funkcjach lub zgłaszać błędy. Aby korzystać z tych funkcji, musisz uczestniczyć w programie wersji przedpremierowej dla programistów.

Więcej informacji o funkcjach w wersji testowej, które są teraz ogólnie dostępne, znajdziesz w informacjach o wersji Google Workspace dla deweloperów.

  DODATKI    
  Tworzenie menu wyboru wielokrotnego dla danych statycznych lub dynamicznych Dokumentacja Prześlij opinię
  CZAT    
  Ustawienia uprawnień pokoju i tworzenie pokoju z ogłoszeniami Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer SearchSpaces przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer DeleteSpace przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer UpdateSpace przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer GetSpace przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer ListMemberships przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer CreateMembership przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer DeleteMembership przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer UpdateMembership przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Administratorzy Google Workspace mogą zadzwonić pod numer GetMembership przy użyciu uprawnień administratora, aby zarządzać pokojami i użytkownikami w organizacji. Dokumentacja Prześlij opinię
  Weryfikuj dane wprowadzane na kartach Dokumentacja Prześlij opinię
  MEET    
  Pakiet SDK dodatków do Google Meet Dokumentacja Prześlij opinię
  CLASSROOM    
  CRUD oceny cząstkowej Dokumentacja Prześlij opinię
  Okresy oceniania Dokumentacja Prześlij opinię
  MARKETPLACE    
  Aktualizuj informacje o aplikacji, dodając wersje robocze Dokumentacja Prześlij opinię

Zadawanie pytań i prośby o aktualizacje projektu

Uczestnicy tego programu mogą za jego pomocą zadawać pytania dotyczące programu, dołączać do nowych wersji przedpremierowych dla deweloperów, prosić o aktualizacje członkostwa i dodawać projekty Google Cloud do listy dozwolonych. Na zgłaszane problemy nasz zespół dokłada wszelkich starań, podając dodatkowe informacje.

Aby skontaktować się z zespołem Programu podglądu dla programistów, użyj tych szablonów problemów:

Zgłoś się do programu

Prześlij poniższy formularz, aby wysłać zgłoszenie do Programu dla programistów Google Workspace.

Warunki programu testowania dla programistów

(i) Zgadzam się na kontakt ze strony Google w sprawie wszystkich obecnych i przyszłych funkcji programu, w tym możliwości marketingowych i badań.

(ii) Przyjmuję do wiadomości, że funkcje programu mogą nie być dostępne w aplikacjach publicznych przed ogłoszeniem o ogólnej dostępności.

(iii) Rejestrując się w programie testowania wersji Google Workspace dla programistów lub korzystając z interfejsów API Google Workspace, innych usług dla deweloperów i powiązanego oprogramowania (nazywanego łącznie „interfejsami API”), akceptuję Warunki korzystania z interfejsów API Google.

(iv) Rozumiem, że na potrzeby testowania nie mogę przyznać użytkownikom dostępu (poza moją domeną/firmą) do aplikacji deweloperskich utworzonych przy użyciu interfejsów API przed ogłoszeniem Google Analytics („Interfejsy API przed GA”), chyba że Google wyraźnie poinformuje, że mogę poprosić o takie uprawnienia i przyznano je mojemu kontu Workspace w związku z tą funkcją. W przypadku udzielenia zgody w związku z publikacją interfejsów API przed GA: (a) nie ma gwarancji, że takie interfejsy API staną się Google Analytics, (b) takie interfejsy API mogą wpłynąć na poziom wydajności aplikacji deweloperskich oraz (c) w pełni przyjmuję na siebie ryzyko związane z sekcjami (a) i (b) tego artykułu.

(v) W niektórych przypadkach mogę przetestować określone funkcje Google jako użytkownik końcowy. Rozumiem, że w każdym takim przypadku korzystanie z Ofert przed GA podlega Warunkom Ofert, które nie są ogólnodostępne, zawarte w artykule 6 Szczegółowych warunków korzystania z usługi Google Workspace.

(vi) Przyjmuję do wiadomości, że Google może wykorzystywać wszelkie dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane przy użyciu interfejsów API sprzed GA do udostępniania, testowania, analizowania, opracowywania i ulepszania tych interfejsów API zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(vii) Rozumiem, że jeśli używam interfejsów API przed GA w imieniu instytucji państwowej lub instytucji regulacyjnej (z wyłączeniem instytucji edukacyjnych), mogę używać tylko danych testowych lub eksperymentalnych w interfejsach API sprzed GA oraz nie mogę używać żadnych danych „aktywnych” ani produkcyjnych w połączeniu z tymi interfejsami.

(viii) Rozumiem, że INTERFEJSY API PRZED GA SĄ DOSTARCZANE W AKTUALNEJ POSTACI BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI ANI OŚWIADCZEŃ.

(ix) Rozumiem, że muszę od czasu do czasu sprawdzać to zgłoszenie, ponieważ zobowiązuję się do wszystkich aktualizacji, w tym aktualizacji do zintegrowanych Warunków korzystania z usługi.

Zostań innowatorem, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje dotyczące platformy Google Workspace.