ค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ของ Google Search

คุณเรียกใช้การค้นหาในข้อมูล Google Search เพื่อดูความถี่ที่พร็อพเพอร์ตี้ปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search ได้ พร้อมข้อความค้นหาไม่ว่าจะจากเดสก์ท็อปหรือสมาร์ทโฟน และอื่นๆ อีกมากมาย คุณจะใช้ผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาของพร็อพเพอร์ตี้ได้ เช่น

 • ดูว่าปริมาณการค้นหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา การค้นหามาจากที่ไหน และคำค้นหาใดมีแนวโน้มที่จะแสดงพร็อพเพอร์ตี้ของคุณมากที่สุด
 • ศึกษาว่าคำค้นหาใดเป็นการค้นหาบนสมาร์ทโฟน และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายมือถือ
 • ดูว่าหน้าใดมีอัตราการคลิกผ่านสูงสุด (และต่ำสุด) จากผลการค้นหาของ Google

ข้อมูลคำค้นหาจะแสดงโดยใช้เมธอด searchanalytics.query() เมธอด query() จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานประสิทธิภาพใน Search Console ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหาใดๆ คุณควร อ่านเอกสารรายงานการวิเคราะห์การค้นหา เพื่อดูว่าข้อมูลใดบ้างที่เปิดเผยและความหมายของข้อมูลนั้น

หน้านี้แสดงวิธีดำเนินการการค้นหาทั่วไปด้วยพารามิเตอร์คำขอที่ต่างกัน

เริ่มต้นใช้งาน

ยืนยันว่ามีข้อมูล

ก่อนที่จะเรียกใช้การค้นหา คุณควรทดสอบการมีข้อมูลในช่วงเวลานั้นก่อน ไม่ใช้ตัวกรอง การจัดเรียง ขีดจํากัดแถว และพารามิเตอร์อื่นๆ เป็นมิติข้อมูลเดียว ยกเว้นวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และ "วันที่"

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['date']
 }

เอาต์พุต

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-05-01' '2015-05-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-05-01            22823.0      373911.0   0.0610385893969    8.1829472789
2015-05-02            16075.0      299718.0   0.0536337490574    8.14173322924
2015-05-03            18794.0      337759.0   0.055643224903    8.07772405769
2015-05-04            31894.0      468076.0   0.0681385074219    7.4104611217
2015-05-05            34392.0      482919.0   0.071216912153    7.20689805123
2015-05-06            35650.0      484353.0   0.0736033430164    7.11683214515
2015-05-07            33994.0      465812.0   0.0729779395979    6.91755472165
2015-05-08            27328.0      413007.0   0.0661683700276    7.22172747677
2015-05-09            16637.0      297302.0   0.0559599329974    8.01876206685
2015-05-10            19167.0      332607.0   0.0576265682923    7.87882696395
2015-05-11            35358.0      499888.0   0.070731843933    7.11701821208
2015-05-12            35952.0      486583.0   0.073886675038    6.80677294521
2015-05-13            34417.0      480777.0   0.071586203167    6.86552185317
2015-05-14            32029.0      457187.0   0.0700566726525    6.92575904389
2015-05-15            27071.0      415973.0   0.0650787430915    7.27105605412

ลองวันที่อื่นๆ

เราเห็นว่าเรามีข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวจึงปลอดภัยที่จะดำเนินการต่อ คุณจะต้องทำขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะเรียกใช้การสืบค้นข้อมูลจริง ตัวอย่างเช่น การเรียกใช้การค้นหาเดียวกันนี้สำหรับช่วงที่ต่างกันจะแสดงผลเป็นดังนี้

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-06-01' '2015-06-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-06-01            31897.0      468486.0   0.0680852789624    6.81207122518
2015-06-02            32975.0      460266.0   0.0716433540605    6.62655942433
2015-06-03            32779.0      459599.0   0.0713208688444    6.58126758326
2015-06-04            30116.0      435308.0   0.0691831990223    6.71409668557
2015-06-05            25188.0      380444.0   0.0662068530454    7.00998570092
2015-06-06            14829.0      272324.0   0.0544535186028    7.6309910254
2015-06-07            17896.0      318094.0   0.056260099216    7.56606223318
2015-06-08            33377.0      487274.0   0.0684973957158    6.77552260125
2015-06-09            33885.0      484241.0   0.0699754874123    6.70545451542
2015-06-10            32622.0      466250.0   0.0699667560322    6.64417372654
2015-06-11            31317.0      447306.0   0.0700124746818    6.61534832978
2015-06-12            25932.0      393791.0   0.065852190629    7.15718998149
2015-06-13            15451.0      275493.0   0.0560849095984    7.69994518917
2015-06-14            18358.0      318193.0   0.0576945438775    7.34048517724

ดูดีๆ คุณจะเห็นว่าข้อมูลสิ้นสุดในวันที่ 14 แต่ไม่มีข้อมูลสำหรับวันที่ 15

ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมสำรวจ API ในโหมดแก้ไขรูปแบบอิสระเพื่อทดสอบการค้นหาอย่างรวดเร็ว (คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงที่ด้านข้างของช่องเนื้อหาคำขอแล้วคลิก "เครื่องมือแก้ไขรูปแบบอิสระ")

หลังจากยืนยันช่วงวันที่ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะเริ่มจัดกลุ่มตามมิติข้อมูลอื่นๆ การเพิ่มตัวกรอง ขีดจํากัดจำนวนแถว และอื่นๆ ได้ ดังนี้

ข้อความค้นหา 10 อันดับแรก, จัดเรียงตามจำนวนคลิก, จากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
seo                3523.0      270741.0   0.0130124362398    5.86615252215
hreflang             3207.0       5496.0   0.583515283843    1.10080058224
robots.txt            2650.0       23005.0   0.115192349489    4.30367311454
301 redirect           2637.0       7814.0   0.337471205529     1.621192731
googlebot             2572.0       6421.0   0.400560660333    1.15823080517
google seo            2260.0       11205.0   0.201695671575    1.38295403838
google sitemap          1883.0       4288.0   0.439132462687    1.21175373134
canonical url           1882.0       3714.0   0.506731287022    1.12762520194
sitemap              1453.0       22982.0    0.06322339222    3.78074144983

หน้าเว็บ 10 อันดับแรก, จัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['page'],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top Pages:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
https://www.example.com/21    10538.0       62639.0   0.168233847922    3.63031019014
https://www.example.com/65    9740.0       82375.0   0.118239757208    5.61003945372
https://www.example.com/15    9220.0      128101.0   0.0719744576545    5.32300294299
https://www.example.com/41    8859.0      426633.0   0.0207649197319    1.62309057199
https://www.example.com/53    8791.0      829679.0   0.0105956641062    14.4941887164
https://www.example.com/46    7390.0       82303.0   0.0897901656076    5.7723290767
https://www.example.com/27    7169.0       64013.0   0.111992876447    4.98709637105
https://www.example.com/80    6047.0       84233.0   0.0717889663196    4.10592048247
https://www.example.com/9     5886.0       59704.0   0.0985863593729    4.0897594801
https://www.example.com/8     5043.0       66869.0   0.0754161120998    4.57651527614

ข้อความค้นหายอดนิยม 10 อันดับแรกในอินเดีย, จัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โปรดทราบว่าระบบจะไม่ใส่โอเปอเรเตอร์ตัวกรอง "เท่ากับ" เนื่องจากเป็นโอเปอเรเตอร์เริ่มต้น

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'country',
       'expression': 'ind'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10
 }

เอาต์พุต

Top queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
googlebot             250.0        429.0   0.582750582751         1.0
search console           238.0       34421.0  0.00691438366114    1.00101682113
dns error             189.0        850.0   0.222352941176    1.38470588235
google seo             165.0        552.0   0.298913043478    1.04166666667
canonical url           141.0        282.0         0.5         1.0
301 redirect            132.0        557.0   0.236983842011    1.78276481149
google search console       126.0       16898.0  0.00745650372825    1.03929459108
robots.txt             117.0       1046.0   0.111854684512    3.9206500956
canonical tag           111.0        223.0   0.497757847534         1.0

ข้อความค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 10 อันดับแรกในอินเดีย จัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
    'filters': [{
      'dimension': 'country',
      'expression': 'ind'
     }, {
      'dimension': 'device',
      'expression': 'MOBILE'
    }]
  }],
  'rowLimit': 10
}

เอาต์พุต

Top mobile queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
search console           26.0       1004.0   0.0258964143426    1.00298804781
dns error              24.0        111.0   0.216216216216    1.27927927928
google seo             18.0        69.0   0.260869565217    1.02898550725
eliminar              16.0        134.0   0.119402985075         1.0
googlebot              11.0        24.0   0.458333333333         1.0
404                 9.0        214.0   0.0420560747664    8.64018691589
robots.txt              9.0        40.0        0.225        4.025
google search console        8.0        438.0   0.0182648401826    1.04337899543
seo                 8.0        111.0   0.0720720720721    4.96396396396

ค้นหาส่วนของแถว

คุณสามารถค้นหาส่วนที่เฉพาะเจาะจงของแถวได้โดยการระบุหมายเลขแถวเริ่มต้น (ฐานเป็นศูนย์) และจำนวนแถวที่จะแสดงผล การระบุหมายเลขแถวเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องจะแสดงผลข้อผิดพลาด แต่การระบุแถวที่มีมากกว่าที่มีอยู่จะแสดงแถวที่มีอยู่ทั้งหมด

ข้อความค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 11-20 อันดับแรกสำหรับช่วงวันที่ โดยจัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10,
   'startRow': 10
 }

เอาต์พุต

Top 11-20 Mobile Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
dns error             1220.0       15064.0    0.0809877854    3.13448726206
google seo            1161.0       7923.0     0.146535403    2.31479556195
sitemap              926.0       12478.0    0.0742106107    5.8130025067
googlebot             903.0       7822.0     0.115443621    4.6910285792
robots.txt             799.0       24868.0    0.0321296445    5.92759215963
404                520.0       12777.0    0.0406981295    5.80352636506
seo                506.0       2925.0     0.172991453    2.50413960996
search console           487.0        981.0     0.496432212    1.00036102455
canonical url           326.0       4087.0    0.0797651089    3.23664971157
301 redirect            261.0       3165.0     0.082464455    3.63074363869

เรียกดูข้อมูลมากกว่า 25,000 แถว

หากการค้นหามีข้อมูลมากกว่า 25,000 แถว คุณจะขอข้อมูลเป็นกลุ่มครั้งละ 25,000 แถวได้โดยส่งการค้นหาหลายรายการและเพิ่มค่า startRow ในแต่ละครั้ง นับจำนวนแถวที่เรียกข้อมูล หากคุณได้รับน้อยกว่าจำนวนแถวที่ร้องขอ แสดงว่าคุณได้เรียกข้อมูลทั้งหมดแล้ว หากคำขอของคุณสิ้นสุดตรงขอบเขตข้อมูล (เช่น มี 25,000 แถวและคุณขอ startRow=0 และ rowsLimit=25000) ในการโทรครั้งถัดไป คุณจะได้รับคำตอบที่ว่างเปล่า

ข้อความค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-25,000 อันดับแรกในช่วงวันที่หนึ่งๆ จัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 0
 }

ข้อความค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 25,001-50,000 อันดับแรกในช่วงวันที่ จัดเรียงตามจำนวนคลิกจากมากไปน้อย

โค้ด

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 25000
 }

กำลังดึงข้อมูลทั้งหมด

ดูคำค้นหาการเข้าชมจากการค้นหาทั้งหมด