กำลังรับข้อมูลประสิทธิภาพของคุณ

คุณจะค้นหาข้อมูลประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและไม่เกินโควต้าด้วยการเรียกใช้การค้นหารายวันสําหรับข้อมูลที่มีปริมาณในแต่ละวัน

คุณต้องเลือกข้อมูลที่ต้องการในข้อมูลของคุณ เช่น ประเภทการค้นหาใด (เว็บ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) และมิติข้อมูลใด (หน้าเว็บ คำค้นหา ประเทศ หรืออุปกรณ์) รวมทั้งเลือกว่าจะจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้หรือไม่ เมื่อค้นหาหน้าเว็บและ/หรือสตริงการค้นหา ข้อมูลบางส่วนอาจหายไป (ดูเหตุผลที่นี่)

ภาพรวม

 1. เราขอแนะนำให้เรียกใช้การค้นหาในแต่ละวันเพื่อหาข้อมูลปริมาณในแต่ละวันโดยใช้รูปแบบคำค้นหาที่อธิบายไว้ด้านล่างแบบใดแบบหนึ่ง การเรียกใช้การค้นหารายวันสำหรับข้อมูล 1 วันไม่ควรเกินโควต้ารายวัน โดยปกติ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานหลังจากผ่านไป 2-3 วัน คุณสามารถดูว่าข้อมูลใดมีล่าสุดได้โดยเรียกใช้การค้นหาแบบง่ายที่จัดกลุ่มตามวันที่ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา โดยเขียนคำค้นหาดังนี้
  • เลือกว่าจะจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้
  • เลือกว่าคุณต้องการการนับที่สมบูรณ์มากขึ้นหรือมิติข้อมูลเพิ่มเติมในการค้นหา หมายเหตุ: ข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหา (AMP, ลิงก์สีน้ำเงิน, ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และอื่นๆ) ต้องใช้กระบวนการ 2 ขั้นตอน
 2. เปิดอ่านผลลัพธ์ด้วยการเรียกใช้คำค้นหาเดิมอีกครั้ง เพิ่มค่า startRow ขึ้น 25,000 ค่าในคำขอจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้าย (การตอบกลับที่มี 0 แถว)
 3. (ไม่บังคับ) เรียกใช้การค้นหาเดียวกันกับพารามิเตอร์ type อื่น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างโค้ดซูโดโค้ดสำหรับการค้นหา 1 รายการ คุณสามารถเรียกใช้ได้วันละครั้ง สำหรับค่า type แต่ละค่าที่ต้องการข้อมูล

int maxRows = 25000; // Current max response size
int i = 0;
do {
 response = Request(startDate = 3_days_ago,
           endDate = 3_days_ago,
           ... add dimensions, type ...
           rowLimit = maxRows,
           startRow = i * maxRows);
 i++;
 … // Do something with the response data.
} while (response.rows.count() != 0); // Page through all result rows

ขีดจำกัดของข้อมูล

นอกจากโควต้าการใช้งาน API แล้ว เมธอดการวิเคราะห์การค้นหาจะแสดงข้อมูลสูงสุด 50,000 แถวต่อวันต่อประเภทการค้นหา (เว็บ รูปภาพ และอื่นๆ) ซึ่งจัดเรียงตามการคลิก)

รายละเอียดข้อความค้นหา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จัดกลุ่มตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้ได้

จัดกลุ่มตามหน้า

เพื่อการนับที่แม่นยำ คุณต้องยกเว้นมิติข้อมูลหน้าเว็บและคำค้นหาดังตัวอย่างต่อไปนี้

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web",
"aggregationType": "byPage"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม country และ/หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงค่าใน type แต่ละค่าตามต้องการในการค้นหาที่แยกกัน
 • aggregationType: ต้องเป็น byPage

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลหน้าเว็บและ/หรือข้อมูลคำค้นหา ให้เรียกใช้การค้นหาดังนี้ ในกรณีที่คุณสูญเสียข้อมูลบางส่วน

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["page", "query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: รวม page (ไม่บังคับ) รวม query, country หรือ device ผสมกันก็ได้
 • type: แจกแจงค่าใน type แต่ละค่าตามต้องการในการค้นหาที่แยกกัน

จัดกลุ่มตามพร็อพเพอร์ตี้

เพื่อการนับที่แม่นยำ คุณต้องยกเว้นมิติข้อมูลหน้าเว็บและคำค้นหาดังตัวอย่างต่อไปนี้

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม country และ/หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงตาม ค่า type แต่ละค่า ตามต้องการใน Query ที่แยกต่างหาก

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การค้นหา ประเทศ และ/หรือข้อมูลอุปกรณ์ ให้เรียกใช้การค้นหาดังนี้ หากสูญเสียข้อมูลบางส่วน

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: เลือกกรอบเวลา 1 วันโดยเลือกวันที่เดียวกัน
 • dimensions: เลือกรวม query, country หรือ device หรือไม่ก็ได้
 • type: แจกแจงค่าใน type แต่ละค่าตามต้องการในการค้นหาที่แยกกัน

การจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหน้าเว็บหรือพร็อพเพอร์ตี้

ระบบจะคำนวณการแสดงผล การคลิก อันดับ และอัตราการคลิกผ่านที่แตกต่างกันเมื่อจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามหน้าเว็บ ไม่ใช่ตามพร็อพเพอร์ตี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทําไมข้อมูลของฉันจึงสูญหายเมื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อคุณจัดกลุ่มตามหน้าเว็บและ/หรือคำค้นหา ระบบของเราอาจนำข้อมูลบางอย่างออกเพื่อให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรในการประมวลผลในจำนวนที่เหมาะสม

กำลังรับข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหา

ลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาจะไม่แสดงเป็นคอลัมน์พร้อมกับมิติข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น หากคุณต้องการดูข้อมูลลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ระบุ searchAppearance เป็นมิติข้อมูลเดียว ซึ่งจะจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดตามประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาโดยไม่มีมิติข้อมูลอื่นๆ
 2. (ไม่บังคับ) เรียกใช้การค้นหาที่ 2 โดยกรองตามประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงในขั้นตอนที่ 1 โดยเพิ่มมิติข้อมูลที่ต้องการลงในคำค้นหา (หน้า ประเทศ คำค้นหา ฯลฯ)

หากต้องการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาหลายประเภท คุณต้องเรียกใช้ขั้นตอนที่ 2 1 ครั้งต่อประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

คำค้นหาแรก:

รับรายการประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในเว็บไซต์

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "searchAppearance"
 ]
}

ผลลัพธ์

เว็บไซต์ของคุณมีประเภท INSTANT_APP, AMP_BLUE_LINK และอื่นๆ

 "rows": [
 {
  "keys": [
  "INSTANT_APP"
  ],
  "clicks": 443024.0,
  "impressions": 4109826.0,
  "ctr": 0.10779629113251997,
  "position": 1.088168452873674
 },
 {
  "keys": [
  "AMP_BLUE_LINK"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090884E7,
  "ctr": 0.025152999692701676,
  "position": 7.313451603790653
 },...

คำค้นหาที่ 2:

กรองตามหนึ่งในประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาที่พบในขั้นตอนที่ 1 รวมถึงมิติข้อมูลที่ต้องการ (หน้าเว็บ อุปกรณ์ ฯลฯ) แล้วกรองตาม AMP_BLUE_LINK

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "device" // and/or page, country, ...
 ],
 "dimensionFilterGroups": [
  {
   "filters": [
    {
     "dimension": "searchAppearance",
     "operator": "equals",
     "expression": "AMP_BLUE_LINK"
    }
   ]
  }
 ]
}

ผลลัพธ์

รายละเอียดของ AMP_BLUE_LINK ตามประเภทอุปกรณ์

"rows": [
 {
  "keys": [
  "MOBILE"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090783E7,
  "ctr": 0.025153148337323107,
  "position": 7.31339517914422
 },
 {
  "keys": [
  "DESKTOP"
  ],
  "clicks": 0.0,
  "impressions": 66.0,
  "ctr": 0.0,
  "position": 12.257575757575758
 },
...