Cấp phép cho yêu cầu

Yêu cầu xác thực API Search Console

Mọi yêu cầu mà ứng dụng của bạn gửi tới API Google Search Console phải bao gồm mã cấp phép. Mã này cũng giúp Google xác định ứng dụng của bạn.

Giới thiệu về giao thức cấp phép

Ứng dụng của bạn phải sử dụng OAuth 2.0 để cấp phép các yêu cầu. Chúng tôi không hỗ trợ giao thức cấp phép nào khác. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chức năng Đăng nhập bằng Google, thì Google sẽ giúp bạn xử lý một số bước trong quá trình cấp phép.

Cấp phép cho các yêu cầu bằng OAuth 2.0

Tất cả các yêu cầu đến API Google Search Console phải được một người dùng đã xác thực cấp phép.

Các chi tiết của quy trình cấp phép đối với OAuth 2.0 sẽ khác nhau đôi chút tuỳ thuộc vào loại ứng dụng bạn đang viết. Quy trình chung sau đây áp dụng cho tất cả các loại ứng dụng:

 1. Khi tạo ứng dụng của mình, bạn sẽ đăng ký ứng dụng bằng Google API Console. Sau đó, Google cung cấp thông tin bạn sẽ cần sau này, chẳng hạn như ID ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng.
 2. Kích hoạt API Google Search Console trong Google API Console. (Nếu API không được liệt kê trong API Console, thì hãy bỏ qua bước này.)
 3. Khi cần quyền truy cập vào dữ liệu người dùng, ứng dụng sẽ yêu cầu Google cung cấp phạm vi truy cập cụ thể.
 4. Google hiển thị màn hình yêu cầu sự đồng ý cho người dùng để hỏi xem họ có cho phép ứng dụng của bạn yêu cầu một số dữ liệu của họ hay không.
 5. Nếu người dùng đồng ý, thì Google sẽ cấp cho ứng dụng của bạn một mã truy cập ngắn hạn.
 6. Sau đó, ứng dụng yêu cầu dữ liệu người dùng và đính kèm mã truy cập trong yêu cầu.
 7. Nếu xác định rằng yêu cầu của bạn và mã này là hợp lệ, Google sẽ trả về dữ liệu mà ứng dụng yêu cầu.

Một số quy trình cấp phép có các bước bổ sung khác, chẳng hạn như sử dụng mã làm mới để lấy mã truy cập mới. Để biết thông tin chi tiết về quy trình cho các loại ứng dụng khác nhau, hãy xem tài liệu về OAuth 2.0 của Google.

Dưới đây là thông tin về phạm vi truy cập của OAuth 2.0 cho API Google Search Console:

Phạm vi Ý nghĩa
https://www.googleapis.com/auth/webmasters Quyền đọc/ghi
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly Truy cập chỉ đọc.

Để yêu cầu quyền truy cập bằng OAuth 2.0, ứng dụng của bạn cần thông tin về mức truy cập, cũng như thông tin mà Google cung cấp khi bạn đăng ký ứng dụng của mình (chẳng hạn như ID ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng).

Mẹo: Thư viện ứng dụng API Google có thể xử lý một số bước trong quy trình cấp phép cho bạn. Thư viện này được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Hãy xem trang về các thư viện và mẫu để biết thêm chi tiết.


Yêu cầu xác thực API Công cụ kiểm tra Search Console

Thu nạp và sử dụng khoá API

Các yêu cầu gửi đến API công cụ kiểm tra của Search Console về dữ liệu công khai phải kèm theo giá trị nhận dạng, trong đó có thể là khoá API hoặc mã truy cập.

Cách lấy một khoá API:

 1. Mở trang Thông tin xác thực trong API Console.
 2. API này hỗ trợ hai loại thông tin xác thực. Tạo thông tin đăng nhập phù hợp cho dự án:
  • OAuth 2.0: Bất cứ khi nào ứng dụng yêu cầu dữ liệu riêng tư của người dùng, ứng dụng phải gửi một mã thông báo OAuth 2.0 cùng với yêu cầu. Trước tiên, ứng dụng của bạn sẽ gửi một mã ứng dụng khách và có thể là một mã bí mật ứng dụng để lấy mã thông báo. Bạn có thể tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 cho ứng dụng web, tài khoản dịch vụ hoặc ứng dụng đã cài đặt.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về OAuth 2.0.

  • Khoá API: Yêu cầu không cung cấp mã thông báo OAuth 2.0 phải gửi khoá API. Khoá này xác định dự án của bạn và cung cấp quyền truy cập API, hạn mức và báo cáo.

   API hỗ trợ một số loại hạn chế đối với khoá API. Nếu khoá API bạn cần chưa tồn tại, hãy tạo khoá API trong Console bằng cách nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API. Bạn có thể giới hạn khoá trước khi sử dụng trong quá trình sản xuất bằng cách nhấp vào Hạn chế khoá và chọn một trong các Hạn chế.

Để giữ an toàn cho khoá API, hãy làm theo các phương pháp hay nhất để sử dụng khoá API một cách an toàn.

Sau khi bạn có khoá API, ứng dụng của bạn có thể thêm tham số truy vấn key=yourAPIKey vào tất cả URL yêu cầu.

Khoá API an toàn để nhúng trong URL; nó không cần bất kỳ mã hoá nào.