Google Slides API

Google Slaytlar sunularını okur ve yazar.

Hizmet: slide.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteği gönderirken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://slides.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.presentations

Yöntemler
batchUpdate POST /v1/presentations/{presentationId}:batchUpdate
Sunuya bir veya daha fazla güncelleme uygular.
create POST /v1/presentations
İstekte belirtilen başlığı kullanarak boş bir sunu oluşturur.
get GET /v1/presentations/{presentationId}
Belirtilen sununun en son sürümünü alır.

REST Kaynağı: v1.presentations.pages

Yöntemler
get GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}
Sunuda belirtilen sayfanın en son sürümünü alır.
getThumbnail GET /v1/presentations/{presentationId}/pages/{pageObjectId}/thumbnail
Sunuda belirtilen sayfanın en son sürümünün küçük resmini oluşturur ve küçük resim için URL döndürür.